Göygöl rayon İ.Mahmudov adına Çaylı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Çaylı kəndi

Telefon: (02220) 6-11-05

Göygöl rayon S.Hüseynov adına Mollacəlilli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Mollacəlilli kəndi

Telefon: (02220) 6-01-46

Göygöl rayon C.Nazarov adına Balçılı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Balçılı kəndi

Telefon: (02220) 3-01-98

Göygöl rayon R.Rzayev adına Qızılca kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Qızılca kəndi

Telefon: (02220) 3-25-06

Göygöl rayon Ə.Məmmədov adına Üçtəpə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu Üçtəpə kəndi

Telefon: (02220) 2-20-03

Göygöl rayon Ə.Məmmədov adına Qarabulaq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Qarabulaq kəndi

Telefon: (02220) 7-11-39

Göygöl rayon Hacıməlik ŞTQ 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Hacıməlik kəndi

Telefon: (02220) 6-20-03

Göygöl rayon R.Əsgərov adına Qırıxlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Qırıxlı kəndi

Telefon: (02220) 3-11-02

Göygöl rayon C.Verdiyev adına Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Aşıqlı kəndi

Telefon: (02220) 7-30-06

Göygöl rayon S.Bayramov adına Dozular kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Dozular kəndi

Telefon: (02220) 6-11-06

Göygöl rayon Kərəmli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Kərəmli kəndi

Göygöl rayon X.Muradov adına Gəncə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Gəncə kəndi

Göygöl rayon R.Tağıyev adına Balçılı kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Balçılı kəndi

Göygöl rayon Z.Hacıyev adına Yeni Zod kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Yeni Zod kəndi

Telefon: (02220) 7-00-06

Göygöl rayon Z.Abdullayev adına Mixaylovka kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Mixaylovka kəndi

Telefon: (02220) 7-03-81