Göygöl rayon E.Əsgərov adına Əlimədədli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Əlimədədli kəndi

Telefon: (02220) 5-68-32

Göygöl rayon Üçbulaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Üçbulaq kəndi

Göygöl rayon 8 Mart kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Hacıməlik kəndi

Göygöl rayon Əzgilli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Göygol rayon Əzgilli kəndi